User Tools

Site Tools


10057-lampria-corallogaster-la-gi

Lampria corallogaster
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lampria
Loài (species) L. corallogaster
Danh pháp hai phần
Lampria corallogaster
(Bigot, 1878)

Lampria corallogaster là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lampria corallogaster được Bigot miêu tả năm 1878.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lampria corallogaster tại Wikispecies
10057-lampria-corallogaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)