User Tools

Site Tools


10058-lampria-homopoda-la-gi

Lampria homopoda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lampria
Loài (species) L. homopoda
Danh pháp hai phần
Lampria homopoda
Bellardi, 1862

Lampria homopoda là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lampria homopoda được Bellardi miêu tả năm 1862.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lampria homopoda tại Wikispecies
10058-lampria-homopoda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)