User Tools

Site Tools


10062-lamprozona-auricincta-la-gi

Lamprozona auricincta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lamprozona
Loài (species) L. auricincta
Danh pháp hai phần
Lamprozona auricincta
(Loew, 1851)

Lamprozona auricincta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lamprozona auricincta được Loew miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lamprozona auricincta tại Wikispecies
10062-lamprozona-auricincta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)