User Tools

Site Tools


10063-lamprozona-chilensis-la-gi

Lamprozona chilensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lamprozona
Loài (species) L. chilensis
Danh pháp hai phần
Lamprozona chilensis
Hermann, 1912

Lamprozona chilensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lamprozona chilensis được Hermann miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lamprozona chilensis tại Wikispecies
10063-lamprozona-chilensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)