User Tools

Site Tools


10064-lamyra-vorax-la-gi

Lamyra vorax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lamyra
Loài (species) L. vorax
Danh pháp hai phần
Lamyra vorax
Loew, 1858

Lamyra vorax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lamyra vorax được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lamyra vorax tại Wikispecies
10064-lamyra-vorax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)