User Tools

Site Tools


10082-laphria-albitibialis-la-gi

Laphria albitibialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. albitibialis
Danh pháp hai phần
Laphria albitibialis
Macquart, 1847

Laphria albitibialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria albitibialis được Macquart miêu tả năm 1847.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria albitibialis tại Wikispecies
10082-laphria-albitibialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)