User Tools

Site Tools


10083-laphria-alternans-la-gi

Laphria alternans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. alternans
Danh pháp hai phần
Laphria alternans
Wiedemann, 1828

Laphria alternans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria alternans được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria alternans tại Wikispecies
10083-laphria-alternans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)