User Tools

Site Tools


10084-laphria-annulata-la-gi

Laphria annulata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. annulata
Danh pháp hai phần
Laphria annulata
Gimmerthal, 1834

Laphria annulata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria annulata được Gimmerthal miêu tả năm 1834. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria annulata tại Wikispecies
10084-laphria-annulata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)