User Tools

Site Tools


10085-laphria-asackeni-la-gi

Laphria asackeni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. asackeni
Danh pháp hai phần
Laphria asackeni
Wilcox, 1965

Laphria asackeni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria asackeni được Wilcox miêu tả năm 1965.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria asackeni tại Wikispecies
10085-laphria-asackeni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)