User Tools

Site Tools


10088-laphria-basigutta-la-gi

Laphria basigutta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. basigutta
Danh pháp hai phần
Laphria basigutta
Walker, 1857

Laphria basigutta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria basigutta được Walker miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria basigutta tại Wikispecies
10088-laphria-basigutta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)