User Tools

Site Tools


10089-laphria-benardi-la-gi

Laphria benardi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. benardi
Danh pháp hai phần
Laphria benardi
Villeneuve, 1911

Laphria benardi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria benardi được Villeneuve miêu tả năm 1911.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria benardi tại Wikispecies
10089-laphria-benardi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)