User Tools

Site Tools


10091-laphria-bilykovae-la-gi

Laphria bilykovae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. bilykovae
Danh pháp hai phần
Laphria bilykovae
Paramonov, 1930

Laphria bilykovae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria bilykovae được Paramonov miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria bilykovae tại Wikispecies
10091-laphria-bilykovae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)