User Tools

Site Tools


10093-laphria-brevicornis-la-gi

Laphria brevicornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. brevicornis
Danh pháp hai phần
Laphria brevicornis
Macquart, 1838

Laphria brevicornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria brevicornis được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria brevicornis tại Wikispecies
10093-laphria-brevicornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)