User Tools

Site Tools


10094-laphria-canis-la-gi

Laphria canis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. canis
Danh pháp hai phần
Laphria canis
Williston, 1883

Laphria canis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria canis được Williston miêu tả năm 1883.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria canis tại Wikispecies
10094-laphria-canis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)