User Tools

Site Tools


10097-laphria-chrysorhiza-la-gi

Laphria chrysorhiza
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. chrysorhiza
Danh pháp hai phần
Laphria chrysorhiza
Hermann, 1914

Laphria chrysorhiza là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria chrysorhiza được Hermann miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria chrysorhiza tại Wikispecies
10097-laphria-chrysorhiza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)