User Tools

Site Tools


10099-laphria-columbica-la-gi

Laphria columbica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. columbica
Danh pháp hai phần
Laphria columbica
Walker, 1866

Laphria columbica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria columbica được Walker miêu tả năm 1866.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria columbica tại Wikispecies
10099-laphria-columbica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)