User Tools

Site Tools


10100-laphria-componens-la-gi

Laphria componens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. componens
Danh pháp hai phần
Laphria componens
Walker, 1861

Laphria componens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria componens được Walker miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria componens tại Wikispecies
10100-laphria-componens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)