User Tools

Site Tools


10101-laphria-dira-la-gi

Laphria dira
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. dira
Danh pháp hai phần
Laphria dira
Walker, 1855

Laphria dira là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria dira được Walker miêu tả năm 1855.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria dira tại Wikispecies
10101-laphria-dira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)