User Tools

Site Tools


10103-laphria-empyrea-la-gi

Laphria empyrea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. empyrea
Danh pháp hai phần
Laphria empyrea
Gerstaecker, 1862

Laphria empyrea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria empyrea được Gerstaecker miêu tả năm 1862.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria empyrea tại Wikispecies
10103-laphria-empyrea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)