User Tools

Site Tools


10104-laphria-ephippium-la-gi

Laphria ephippium
Laphria ephippium bl.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. ephippium
Danh pháp hai phần
Laphria ephippium
Fabricius, 1781

Laphria ephippium là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria ephippium được Fabricius miêu tả năm 1781.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Laphria ephippium tại Wikimedia Commons
10104-laphria-ephippium-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)