User Tools

Site Tools


10106-laphria-fernaldi-la-gi

Laphria fernaldi
Laphria fernaldi1.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. fernaldi
Danh pháp hai phần
Laphria fernaldi
(Back, 1904)

Laphria fernaldi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria fernaldi được Back miêu tả năm 1904.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Laphria fernaldi tại Wikimedia Commons
10106-laphria-fernaldi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)