User Tools

Site Tools


10108-laphria-flavicollis-la-gi

Laphria flavicollis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. flavicollis
Danh pháp hai phần
Laphria flavicollis
Say, 1824

Laphria flavicollis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria flavicollis được Say miêu tả năm 1824.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria flavicollis tại Wikispecies
10108-laphria-flavicollis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)