User Tools

Site Tools


10111-laphria-galathei-la-gi

Laphria galathei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. galathei
Danh pháp hai phần
Laphria galathei
A. Costa, 1857

Laphria galathei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria galathei được Costa miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria galathei tại Wikispecies
10111-laphria-galathei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)