User Tools

Site Tools


10112-laphria-gibbosa-la-gi

Laphria gibbosa
Ляфрия горбатая.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. gibbosa
Danh pháp hai phần
Laphria gibbosa
Linnaeus, 1758

Laphria gibbosa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria gibbosa được Linnaeus miêu tả năm 1758.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria gibbosa tại Wikispecies
10112-laphria-gibbosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)