User Tools

Site Tools


10113-laphria-gravipes-la-gi

Laphria gravipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. gravipes
Danh pháp hai phần
Laphria gravipes
Wulp, 1872

Laphria gravipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria gravipes được Wulp miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria gravipes tại Wikispecies
10113-laphria-gravipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)