User Tools

Site Tools


10115-laphria-histrionica-la-gi

Laphria histrionica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. histrionica
Danh pháp hai phần
Laphria histrionica
Wulp, 1872

Laphria histrionica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria histrionica được Wulp miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria histrionica tại Wikispecies
10115-laphria-histrionica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)