User Tools

Site Tools


10119-laphria-index-la-gi

Laphria index
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. index
Danh pháp hai phần
Laphria index
McAtee, 1919

Laphria index là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria index được McAtee miêu tả năm 1919.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria index tại Wikispecies
10119-laphria-index-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)