User Tools

Site Tools


10120-laphria-insignis-la-gi

Laphria insignis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. insignis
Danh pháp hai phần
Laphria insignis
Banks, 1917

Laphria insignis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria insignis được Banks miêu tả năm 1917.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria insignis tại Wikispecies
10120-laphria-insignis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)