User Tools

Site Tools


10122-laphria-karafutonis-la-gi

Laphria karafutonis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. karafutonis
Danh pháp hai phần
Laphria karafutonis
Matsumura, 1916

Laphria karafutonis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria karafutonis được Matsumura miêu tả năm 1916. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria karafutonis tại Wikispecies
10122-laphria-karafutonis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)