User Tools

Site Tools


10123-laphria-kistjakovskiji-la-gi

Laphria kistjakovskiji
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. kistjakovskiji
Danh pháp hai phần
Laphria kistjakovskiji
Paramonov, 1929

Laphria kistjakovskiji là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria kistjakovskiji được Paramonov miêu tả năm 1929. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria kistjakovskiji tại Wikispecies
10123-laphria-kistjakovskiji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)