User Tools

Site Tools


10125-laphria-lepida-la-gi

Laphria lepida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. lepida
Danh pháp hai phần
Laphria lepida
Walker, 1857

Laphria lepida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria lepida được Walker miêu tả năm 1857.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria lepida tại Wikispecies
10125-laphria-lepida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)