User Tools

Site Tools


10126-laphria-leucoprocta-la-gi

Laphria leucoprocta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. leucoprocta
Danh pháp hai phần
Laphria leucoprocta
Wiedemann, 1828

Laphria leucoprocta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria leucoprocta được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria leucoprocta tại Wikispecies
10126-laphria-leucoprocta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)