User Tools

Site Tools


10127-laphria-modesta-la-gi

Laphria modesta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. modesta
Danh pháp hai phần
Laphria modesta
Philippi, 1865

Laphria modesta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria modesta được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria modesta tại Wikispecies
10127-laphria-modesta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)