User Tools

Site Tools


10128-laphria-motodomariensis-la-gi

Laphria motodomariensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. motodomariensis
Danh pháp hai phần
Laphria motodomariensis
Matsumura, 1916

Laphria motodomariensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria motodomariensis được Matsumura miêu tả năm 1916. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria motodomariensis tại Wikispecies
10128-laphria-motodomariensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)