User Tools

Site Tools


10130-laphria-ogumae-la-gi

Laphria ogumae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. ogumae
Danh pháp hai phần
Laphria ogumae
Matsumura, 1911

Laphria ogumae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria ogumae được Matsumura miêu tả năm 1911. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria ogumae tại Wikispecies
10130-laphria-ogumae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)