User Tools

Site Tools


10131-laphria-partitor-la-gi

Laphria partitor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. partitor
Danh pháp hai phần
Laphria partitor
Banks, 1917

Laphria partitor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria partitor được Banks miêu tả năm 1917.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria partitor tại Wikispecies
10131-laphria-partitor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)