User Tools

Site Tools


10132-laphria-philippinensis-la-gi

Laphria philippinensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. philippinensis
Danh pháp hai phần
Laphria philippinensis
Enderlein, 1914

Laphria philippinensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria philippinensis được Enderlein miêu tả năm 1914.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria philippinensis tại Wikispecies
10132-laphria-philippinensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)