User Tools

Site Tools


10134-laphria-reinwardtii-la-gi

Laphria reinwardtii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. reinwardtii
Danh pháp hai phần
Laphria reinwardtii
Wiedemann, 1828

Laphria reinwardtii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria reinwardtii được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria reinwardtii tại Wikispecies
10134-laphria-reinwardtii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)