User Tools

Site Tools


10137-laphria-sacrator-la-gi

Laphria sacrator
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. sacrator
Danh pháp hai phần
Laphria sacrator
Walker, 1849

Laphria sacrator là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria sacrator được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria sacrator tại Wikispecies
10137-laphria-sacrator-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)