User Tools

Site Tools


10138-laphria-sadales-la-gi

Laphria sadales
Laphriasadales.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. sadales
Danh pháp hai phần
Laphria sadales
Walker, 1849

Laphria sadales là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria sadales được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Laphria sadales tại Wikimedia Commons
10138-laphria-sadales-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)