User Tools

Site Tools


10140-laphria-sericea-la-gi

Laphria sericea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. sericea
Danh pháp hai phần
Laphria sericea
Say, 1823

Laphria sericea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria sericea được Say miêu tả năm 1823.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria sericea tại Wikispecies
10140-laphria-sericea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)