User Tools

Site Tools


10141-laphria-sibirica-la-gi

Laphria sibirica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. sibirica
Danh pháp hai phần
Laphria sibirica
Lehr, 1989

Laphria sibirica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria sibirica được Lehr miêu tả năm 1989. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria sibirica tại Wikispecies
10141-laphria-sibirica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)