User Tools

Site Tools


10142-laphria-sicula-la-gi

Laphria sicula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. sicula
Danh pháp hai phần
Laphria sicula
McAtee, 1919

Laphria sicula là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria sicula được McAtee miêu tả năm 1919.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria sicula tại Wikispecies
10142-laphria-sicula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)