User Tools

Site Tools


10144-laphria-taipinensis-la-gi

Laphria taipinensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. taipinensis
Danh pháp hai phần
Laphria taipinensis
Matsumura, 1916

Laphria taipinensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria taipinensis được Matsumura miêu tả năm 1916. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria taipinensis tại Wikispecies
10144-laphria-taipinensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)