User Tools

Site Tools


10145-laphria-thoracica-la-gi

Laphria thoracica
Laphria thoracica - Robber Fly.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. thoracica
Danh pháp hai phần
Laphria thoracica
Fabricius, 1805

Laphria thoracica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria thoracica được Fabricius miêu tả năm 1805.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Laphria thoracica tại Wikimedia Commons
10145-laphria-thoracica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)