User Tools

Site Tools


10146-laphria-transatlantica-la-gi

Laphria transatlantica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. transatlantica
Danh pháp hai phần
Laphria transatlantica
Schiner, 1868

Laphria transatlantica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria transatlantica được Schiner miêu tả năm 1868. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria transatlantica tại Wikispecies
10146-laphria-transatlantica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)