User Tools

Site Tools


10147-laphria-trux-la-gi

Laphria trux
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. trux
Danh pháp hai phần
Laphria trux
McAtee, 1919

Laphria trux là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria trux được McAtee miêu tả năm 1919.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria trux tại Wikispecies
10147-laphria-trux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)