User Tools

Site Tools


10148-laphria-varia-la-gi

Laphria varia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. varia
Danh pháp hai phần
Laphria varia
Loew, 1865

Laphria varia là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria varia được Loew miêu tả năm 1865. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria varia tại Wikispecies
10148-laphria-varia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)