User Tools

Site Tools


10149-laphria-vivax-la-gi

Laphria vivax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. vivax
Danh pháp hai phần
Laphria vivax
Williston, 1883

Laphria vivax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria vivax được Williston miêu tả năm 1883.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria vivax tại Wikispecies
10149-laphria-vivax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)