User Tools

Site Tools


10150-laphria-vulcana-la-gi

Laphria vulcana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. vulcana
Danh pháp hai phần
Laphria vulcana
Wiedemann, 1828

Laphria vulcana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria vulcana được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria vulcana tại Wikispecies
10150-laphria-vulcana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)